POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka wykorzystywania danych przez stronę klimatechnika.poznan.pl + Informacje nt. RODO
1. Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu klimatechnika.poznan.pl jest KLIMATECHNIKA Krzysztof Maniak (os. Stefana Batorego 79/26 , 60-687 Poznań , NIP: 778-111-09-67)
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, funkcjonującego pod adresem www.hekko.pl

2. Informacje w formularzach.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi – kontaktu handlowego.

3. Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

RODO

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacjami o przechowywaniu danych osobowych przez KLIMATECHNIKA Krzysztof Maniak z siedzibą w Poznaniu.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest KLIMATECHNIKA Krzysztof Maniak , 60-687 Poznań, NIP: 778-111-09-67 osiedle Stefana Batorego 79/26. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@klimatechnika.poznan.pl.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
W przypadku korzystania przez Państwa ze stron internetowych należących do firmy KLIMATECHNIKA przetwarzane mogą być Państwa dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies.
Firma KLIMATECHNIKA przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:
a) są użytkownikami Naszej strony www i komunikują się przez stronę internetową za pomocą formularza zgłoszeniowego;
b) są przedsiębiorcami, których dane pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z rejestrów publicznych;
c) są potencjalnymi klientami, kontrahentami lub dostawcami firmy KLIMATECHNIKA;
d) są klientami, kontrahentami lub dostawcami Firmy KLIMATECHNIKA;
e) działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych;
f) są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do firmy KLIMATECHNIKA;
g) mogą być zgodnie z właściwymi przepisami prawa adresatami korespondencji marketingowej.
Firma KLIMATECHNIKA może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
7.1 Przygotowanie ofert handlowych – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS.
7.2 Cele informacyjne, związane z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS; numer rachunku bankowego.
7.3 Obsługa zapytań ogólnych, przygotowywanie ofert – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS, wpis CEiDG.
7.4 Marketing bezpośredni produktów i usług (przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, telefonicznie i ustnie) – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.
7.5 Realizacja umowy sprzedaży, w tym przygotowywanie ofert handlowych, ustalanie i wyjaśnianie szczegółów zamówień, realizacja zamówień, rejestrowanie i finansowe rozliczenia usług, produktów i materiałów dostarczanych do i przez firmę KLIMATECHNIKA – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS,; numer rachunku bankowego.
7.6 Dochodzenie roszczeń (w tym monitorowanie należności) i obrona przed roszczeniami – – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS,; numer rachunku bankowego.
7.7 Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz dokonywanie weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS,; numer rachunku bankowego.
7.8 Wykonanie umowy sprzedaży (w tym upoważnienia niezbędne do zrealizowania zamówień, wydania/odbioru produktów i materiałów) – imię i nazwisko; numer PESEL; numer i seria dowodu osobistego (data wydania, prze kogo wydany); numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy; numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy, REGON; KRS.
7.9 Obsługa wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Firmy KLIMATECHNIKA – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS.
Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym Administratora lub jego podwykonawcom.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa, w tym:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
g) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia;
h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
i) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.